Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PL / EN
Około 80% ludzi na świecie
nie lubi swojej pracy.
Chcemy pokazać innym jak może wyglądać życie, w którym do pracy idzie się
z wyboru, a nie z przymusu.
Projekt skierowany jest do wszystkich
dzieci i młodzieży, która stoi przed
wyborem przyszłej ścieżki zawodowej.
Zaczynamy od Domów Dziecka,
w których potrzeba takiego
wsparcia jest największa.
Idea
Wszystko zaczęło się w jednym z polskich domów dziecka, w którym bardzo wyraźnie dostrzegliśmy potrzebę szybkiego osiągania samodzielności przez dzieci, które w nim się znajdują. Młode osoby, które wchodząc w dorosłe życie nie mogą liczyć na wsparcie rodziny dosyć wcześnie muszą dokonać wyboru czym będą chciały się w przyszłości zajmować i jak zarabiać na swoje utrzymanie.

Ta sytuacja zainspirowała nas do uruchomienia projektu, którego celem jest wyławianie u dzieci talentów, zainteresowań i wyrabianie w nich nawyku podejmowania działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Każdy człowiek ma w sobie jakiś talent – prawidłowo wykorzystany może stać się w przyszłości narzędziem do satysfakcjonującego i bogatego życia zawodowego oraz zarabiania pieniędzy w przyjemny sposób. Pokazujemy jak go wyłowić oraz w jaki sposób z niego korzystać, żeby osiągnąć niezależność. Około 80% ludzi na świecie nie lubi swojej pracy – my swoją bardzo lubimy. Chcemy się tym podzielić i pokazać innym jak może wyglądać życie, w którym do pracy się idzie z wyboru, a nie z przymusu.

Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci i młodzieży, które niebawem staną przed wyborem przyszłej ścieżki zawodowej. Rozpoczynamy od domów dziecka, w których potrzeba takiego wsparcia jest największa.

Z upływem czasu projekt będzie się rozwijał na większe obszary. W przeciągu kilku lat zamierzamy otworzyć szkołę będącą początkiem zmian w edukacji, która docelowo będzie polegała na nauce kreatywności, przedsiębiorczości i praktyki, a nie jak do tej pory – samej teorii. Każda osoba, która wesprze projekt w jakiejkolwiek formie będzie miała swój udział w tworzeniu nowego systemu nauczania, który może stać się wydarzeniem na światową skale i mieć swój zapis na kartach historii.